Inzicht in je cliënt met een verstandelijke beperking

Inleiding
De afgelopen decennia heeft de hulpverlening zich flink ontwikkeld en komen er steeds nieuwe inzichten. Dit geldt zeker ook voor de rol en de behandeling van de emotionele hechting en ontwikkeling bij verstandelijk beperkte mensen en kinderen. Opleidingsinstituut Fortior werkt samen met docenten, die vanuit hun deskundigheid en concrete ervaringen in het vak hun bevindingen delen. Je bezoekt hiervoor kleinschalige en goed verzorgde studiedagen, waarbij concrete handvatten worden uitgereikt. Handvatten tot een dieper inzicht in je cliënt en van daar uit een beter passende benaderwijze.

Hechtingsstoornis

In de praktijk blijkt vaak dat de hechtingsrelatie van de cliënt met zijn ouders een belangrijke factor is bij zijn vermogen om te communiceren, vanuit zelfvertrouwen de wereld te ontdekken, en zich te openen voor de hulpverlener.
In geval van probleemgedrag is er vaak sprake van een hechtingsstoornis (html anchor link:https://www.fortior.info/trainingen/archief/hechtingsstoornis-als-een-complex-trauma-een-nieuwe-kijk/”)
Andersom hebben kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme toch al een grotere kans om een hechtingsstoornis te ontwikkelen in de relatie met hun ouders of verzorgers.

De draad
Wanneer hechtingsproblematiek leidt tot problemen in de communicatie en zelfregulatie van de cliënt, biedt ‘de draad’ een metafoor om de hechtingsrelatie van de cliënt met zijn ouders of verzorgers duidelijk in kaart te brengen. Van hieruit worden er instrumenten aangereikt om op een effectievere manier met de cliënt te communiceren. Op 31 maart 2023 organiseert Fortior een studiedag over de draad direct bruikbare informatie over hoe deze door jou als professional, kan worden toegepast in de praktijk van de hulpverlening.

SEO-R4
Een ander instrument waarmee de emotionele ontwikkeling van de cliënt in beeld kan worden gebracht, is de SEO-R2(html anchor link https://www.fortior.info/leestip/seo-r2/). De SEO-R2 is een methode waarbij de emotionele leeftijd van een kind, volwassene of jongere met een verstandelijke beperking kan worden geschat. Het uitgangspunt is de normale emotionele ontwikkeling van een kind in de leeftijd van 0-12 jaar. Dit vormt de schaal, waarop de emotionele ontwikkeling van de persoon in kwestie kan worden ingedeeld. Vaak is deze veel lager dan de eigenlijke leeftijd. De emotionele leeftijd kan ook lager liggen dan de cognitieve leeftijd. Net als bij de cognitieve ontwikkeling, zit bij mensen met een verstandelijke beperking vaak een plafond aan de emotionele ontwikkeling.
Fortior organiseert fysieke trainingen in Utrecht en online studiedagen over SEO-R4 en andere interessante gerelateerde onderwerpen.